DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Ożarów Mazowiecki ponownie wyróżniona w rankingach samorządowych!


Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2 miejsce w Polsce w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (awans z 5 miejsca w 2016 r.) i również 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003–2016 (utrzymanie miejsca z 2016 r.). Oba wyróżnienia w kategorii gmina miejsko-wiejska.

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce gmin wyróżnianych w niezależnym Rankingu Samorządów, ale wynik, który osiągnęliśmy w tym roku cieszy najbardziej. Pokazuje on, że wyróżniamy się zarówno wśród samorządów Mazowsza, ale także całego kraju. Sukces naszego samorządu to dowód nie tylko dynamicznego i zrównoważonego rozwoju samej gminy, to przede wszystkim poprawa komfortu i jakości życia jej mieszkańców, a także sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości.

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest analiza wskaźników, obejmujących trzy istotne obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jego wyniki odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Te wysokie miejsca w rankingach to nasz wspólny sukces i prestiżowe wyróżnienie, które utwierdza mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą, a nasze „małe osiągnięcia” zauważane są w szerszych kręgach. Wskaźniki ekonomiczne nie kłamią i odzwierciedlają faktyczną kondycję finansową i jakość zarządzania gminą. Byłem przekonany, że możemy znaleźć się w czołowej dziesiątce rankingu, miejsce na podium to spełnienie oczekiwań i wielka satysfakcja. Drugie miejsce w Polsce to wielka sprawa – tak wyniki rankingów podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Uroczysta prezentacja wyników tegorocznych rankingów samorządowych odbyła się 6 listopada 2017 r. podczas jubileuszowej – XX konferencji naukowej pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.


Urząd Miejski

MS 18/2017, 16 listopada 2017