DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice wśród najlepszych gmin Mazowsza

Gmina Michałowice została laureatem Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego woj. mazowieckiego, zajmując 2. miejsce w kategorii gmina wiejska! Jest to kolejny ranking, w którym gmina plasuje się w ścisłej czołówce.

Tym razem samorządy zostały ocenione za pomocą 15 różnych wskaźników, które dotyczą najważniejszych obszarów rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. A są to  m.in.  wydatki majątkowe i  inwestycyjne, na transport i łączność, procentowy udział dochodów własnych w dochodzie gminy, liczba osób pracujących i bezrobotnych czy ilość działających podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

Podczas konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju Mazowsza, która odbyła się 15 marca br., Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, jako gospodarz jednej z najdynamiczniej rozwijających  się gmin woj. mazowieckiego, został uhonorowany dyplomem  przez marszałka, Adama Struzika.   

Zajmowanie przez gminę Michałowice po raz kolejny wysokiej pozycji w rankingu,  ukazuje  i potwierdza dobrą strategię rozwoju  gminy.

MS 5/2017, 23 marca 2017 r.