DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice sama chce decydować

 

W dniu 9 lutego 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Michałowice. Wyjątkowa liczba mieszkańców przybyłych tego dnia na obrady świadczyła o dużym zainteresowaniu tematyką obrad. Wśród licz­nie przybyłych obecny był również prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. Najważniejszym punktem sesji było bowiem podjęcie stanowiska odnośnie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. W tej sprawie radni byli jednomyślni. Treść stanowiska prezentujemy niżej.Stanowisko Nr 1/2017

Wójta i Rady Gminy Michałowice

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 

Wójt Gminy i Rada Gminy Michałowice wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem procedowania projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidującym utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 33 podwarszawskie Gminy, w tym Gminę Michałowice i opowiadają się kategorycznie za wycofaniem projektu spod obrad Sejmu i tym samym wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzonego w obecnym kształcie.

Wprowadzanie tak ważnych dla mieszkańców zmian w trybie projektu poselskiego, z pominięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, budzi nasz sprzeciw.

Z przedstawionego projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Ta poważna w skutkach zmiana będzie wprowadzana bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z mieszkańcami, samorządem, czy też związkami międzygminnymi.

Nie chcemy, aby o sprawach naszej „małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, bez pytania samych zainteresowanych: mieszkańców i samorządu lokalnego. Wielu mieszkańców Gminy Michałowice wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej i powinno mieć szanse wypowiedzenia się w kwestii przynależności do przewidzianej ustawą metropolii warszawskiej.

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszego stanowiska:

Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego, Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Województw RP.

 
Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 3/2017, 23 lutego 2017