DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina dopłaci do prywatnych żłobków

Od 1 września 2018 r. rodzice zapłacą znacznie mniej za pobyt dziecka w niektórych prywatnych żłobkach mieszczących się na terenie gminy Michałowice. A to wszystko dzięki gminnemu dofinansowaniu, które wyniesie aż 700 zł na jedno dziecko.

Wójt Gminy Michałowice na początku marca ogłosił konkurs na realizację zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubiku dziecięcego.

Do konkursu zgłosiło się osiem jednostek, jednak dwie z nich nie uzyskały  minimalnej liczby 75 punktów (żłobek i klub malucha). Natomiast sześć żłobków w ocenie merytorycznej uzyskało większą lub wymaganą liczbę punktów. Trzy z nich zlokalizowane są w Komorowie, dwa w Nowej Wsi oraz jeden w Regułach.

Żłobki te zaoferowały łącznie 89 miejsc dla dzieci z gminy Michałowice. Rodzice w formie opłaty stałej będą wnosili od 300 zł do 500 zł miesięcznie, pozostałą kwotę dofinansuje gmina.

Ważnym czynnikiem w ocenie był miesięczny koszt ponoszony przez rodzica w formie opłaty stałej  (maks. 60 pkt.). W złożonych  ofertach kształtował się on w wysokości od 300 zł do 700 zł.   
 
Ocenie konkursowej podlegały także kwalifikacje i doświadczenie kadry  (maks. 10 pkt.), organizacja placówki, a więc godziny jej otwarcia, zajęcia ze specjalistami, warunki lokalowe, warunki na placu zabaw i oferta zajęć dodatkowych (maks. 25 pkt.), jak również dotychczasowe doświadczenie żłobka w realizacji zadania (maks. 5 pkt.).

Warunkiem koniecznym do dofinansowania przez gminę pobytu dziecka w żłobku jest stałe jego miejsce zamieszkania na terenie gminy oraz rozliczenie przez rodzica podatku dochodowego za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazanie w deklaracji PIT gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania. Tak więc zapisując dziecko do żłobka, rodzice będą proszeni o przedstawienie pierwszej strony zeznania podatkowego za 2017 rok. 

Gminna dopłata do żłobków jest znacznym wsparciem rodziców małych dzieci. Wyłonienie placówek w konkursie pozwoliło na uwzględnienie wielu potrzeb i preferencji rodziców, nie tylko tych dotyczących ceny, ale także lokalizacji (żłobek powinien znajdować się niedaleko domu lub po drodze do pracy), czy  warunków lokalowych i kadrowych (nie może być zbyt duży, gdyż dzieci nie będą indywidualnie traktowane i będą częściej chorowały; powinien mieć także dobrą kadrę i smaczne jedzenie). Kryteria oceny pozwoliły jednocześnie na zapewnienie dobrej jakości świadczonej opieki. 

Zachęcamy wszystkich rodziców zamieszkałych na terenie gminy Michałowice do kontaktu z placówkami, które zakwalifikowały się do podpisania umowy z gminą. 

MS 08/2018, 26 kwietnia 2018              

Żłobki, które zakwalifikowały się do podpisania z gminą umowy na dofinansowanie pobytu stałego dziecka w żłobku w wysokości 700 zł:

  • Niepubliczny Żłobek „Radosny Brzdąc”,ul. Aleja Starych Lip 27, 05-806 Komorów (opłata wnoszona przez rodziców 300,00 zł, oferta uzyskała 100 pkt)

  • Niepubliczny Klub Malucha „Prestige for Kids”, ul. Krasińskiego 8, 05-806 Komorów (opłata wnoszona przez rodziców 350,00 zł, oferta uzyskała 90 pkt.)
  • Niepubliczny Żłobek „Misie Patysie”,ul. Wiśniowa 3, 05-806 Nowa Wieś (opłata wnoszona przez rodziców 400,00 zł, oferta uzyskała 85 pkt.)
  • Niepubliczny Żłobek „Sasanka”,ul. Sasanek 6a, 05-806 Nowa Wieś (opłata wnoszona przez rodziców – 500,00 zł, oferta uzyskała 76 pkt.)
  • Niepubliczny Żłobek „Gumisiowy Raj”,ul. Królewska 2, 05-816 Reguły (opłata wnoszona przez rodziców 500,00 zł, oferta uzyskała 75 pkt.)
  • Niepubliczny Żłobek, ul. Turkusowa 5,05-806 Komorów  (opłata wnoszona przez rodziców 500,00 zł, oferta uzyskała 75 pkt.)