DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Eko Park w Ursusie

W dzielnicy Ursus są już środki unijne na nowy park

Miasto stołeczne Warszawa otrzymało już dofinansowanie unijne na dwa nowe parki: w Ursusie i na Mokotowie (Park wokół Stawu Służewieckiego). To będzie łącznie blisko 10 ha zieleni – ze zbiornikami wodnymi, różnorodnymi drzewami i krzewami.

Teren przeznaczony pod park w Ursusie to pas wzdłuż ul. K. Gierdziejewskiego, między ul. Warszawską, Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich. Plany, dotyczące utworzenia pierwszego w stolicy Eko Parku zaczęły powstawać już w 2010 roku.

W ubiegłym roku projekt został poddany konsultacjom społecznym. Dziś teren przeznaczony na park to 4,44 ha nieużytków. Projekt zakłada uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (łącznie z terenami podmokłymi) aż po trawniki, co stworzy warunki do życia dla różnych gatunków zwierząt.

Powstaną niewielkie pagórki-nasypy, które zostaną obsadzone roślinnością – będzie to ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza z sąsiednich ulic. Projekt przewiduje nasadzenie roślin stanowiących też bazę pokarmową owadów i małych zwierząt i dlatego przewidziano także budki lęgowe i poidełka, krzewy w formie żywopłotów zapewniających schronienie i warunki do gniazdowania dla wielu gatunków ptaków. W parku zaplanowano także system niecek bioretencyjnych zbierających wodę z całego parku. Wybudowane będą place zabaw dla dzieci, polany piknikowe, przestrzenie do odpoczynku z ławkami i zielenią oraz wybieg dla psów. Eko Park ma pełnić również funkcję edukacyjną dla uczniów dzielnicowych szkół.

Realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa ok. dwóch lat. Wszystko ma kosztować ok. 10 mln zł. Dofinansowanie unijne to 7 mln zł.

 

Na podstawie informacji ze strony www UD Ursus

Tadeusz Kotus

MS 3/2017, 23 lutego 2017