DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014–2020


„Chętni na eksperymenty”


Od listopada 2017 roku Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje projekt współfinansowany z funduszy europejskich – „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim i Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Działania realizowane w ramach projektu obejmują między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z przedmiotów ścisłych i informatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (klasy I–III) realizuje takie zajęcia jak: Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i Warsztaty/laboratoria „Mały badacz”.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (klasy IV–VIII) prowadzi zajęcia: Inicjatywność i przedsiębiorczość, Kompetencje informatyczne, Laboratorium „Jestem badaczem”, Warsztaty edukacyjne „Młody inżynier”.

Szkoła Podstawowa w Płochocinie zorganizowała zajęcia: przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, informatyczne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz planuje warsztaty w Centrum Nauki Kopernik.

Całkowita wartość projektu to 1 995 712,30 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 596 569,84 zł. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2019 roku. Strona projektu www.chetninaeksperymenty.eu.

Katarzyna Wocheń

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

MS 2/2018, 25 stycznia 2018