DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kolejny krok w stronę budowy parkingów „Parkuj i Jedź”


Reprezentanci Piastowa, Pruszkowa i Michałowic w Pruszkowie w dniu 6 kwietnia 2017 r. podpisali porozumienie określające warunki współpracy w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla budowy parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie tych trzech gmin.

Jak już wcześniej informowaliśmy nasze miasto w zakresie budowy parkingu „Parkuj i Jedź” podjęło współpracę z miastem Pruszków oraz gminą Michałowice. Zadanie to będzie realizowane wspólnie na terenie trzech gmin. Liderem tego porozumienia jest miasto Pruszków.

W Piastowie w ramach projektu powstanie parking naziemny przy ul. J. Hallera z 50 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 20 zadaszonymi miejscami dla rowerów.

Inwestycja ta jest realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i z tego właśnie źródła otrzymała dofinansowane ze środków unijnych – łącznie ponad 15 mln zł.

Anna Lorens

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017