DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Biblioteka Publiczna w Ursusie

ma nowego dyrektora


Od kwietnia Biblioteka Publiczna dzielnicy Ursus pozostawała bez dyrektora. Od 5 września kierownictwo placówki objęła, powołana na to stanowisko przez Prezydent Warszawy, Agnieszka Proszowska.


W kwietniu 2017 roku dotychczasowy dyrektor ursuskiej biblioteki i jego zastępczyni zostali zatrzymani przez Policję. Zarzucono im, że w latach 2010–2016 działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się nierzetelnymi dokumentami dotyczącymi wydatkowania i rozliczania środków w ramach projektów unijnych wyłudzili z biblioteki pieniądze w łącznej kwocie około 190 tys. zł. Zostało im postawionych siedem zarzutów. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat więzienia.

Świetny fachowiec

Piotr J. był dyrektorem biblioteki w Ursusie od 2002 r. Przez te 15 lat biblioteka osiągnęła bardzo wysoki poziom. W rankingach plasowała się w czołówce bibliotek Warszawy i Polski. Stała się prawdziwą placówką kultury. Z jej usług korzystało ok. 18 tys. czytelników. Sztandarową wizytówką biblioteki był konkurs „Słoneczna zakładka”, w ostatnich latach przeprowadzany na skalę międzynarodową. Dyrektor w 2012 r. za działalność na rzecz Warszawy, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej dostał odznakę „Zasłużony dla Warszawy”.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień pod względem merytorycznym i efektów osiąganych przez placówkę ocenił dyrektora bardzo pozytywnie. Stwierdził, że nie było żadnych problemów we współpracy służbowej. Przypomniał, że wkrótce po powołaniu na stanowisko dyrektora biblioteki Piotr J. zatrudnił zastępczynię, Małgorzatę K., która również była oceniana bardzo dobrze. – Dla mnie i Zarządu najważniejszą sprawą jest dobre funkcjonowanie biblioteki, a ta jest jedną z najlepszych w Warszawie – dodał Burmistrz. W 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy przeprowadzała w bibliotece kontrolę, ale dotyczącą wyłącznie spraw pracowniczych – relacji między dyrektorem i pracownikami. Zarzuty prokuratorskie dotyczą środków unijnych, z którymi dzielnica nie miała nic wspólnego. Zarząd Dzielnicy natychmiast po wkroczeniu prokuratury wystąpił do Prezydent Warszawy o powołanie nowego dyrektora.

Prezydent Warszawy podjęła decyzję

Dnia 1 września Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus Pani Agnieszce Proszowskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie dłużej niż na okres jednego roku. Od dnia 5 września nowa dyrektorka rozpoczęła pracę.


Zapytałem nową dyrektor, Agnieszkę Proszowską, o jej dotychczasową karierę zawodową i pierwsze plany na kierowanie Biblioteką Publiczną w Ursusie.

25 lat przepracowałam w BP dzielnicy Wola na różnych stanowiskach – od bibliotekarza poprzez kierownika obu filii do samodzielnego stanowiska animatora kultury w latach 2008–2015. W roku 2010 w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej we wszystkich dzielnicach Warszawy powołano dzielnicowych koordynatorów ds. edukacji. Burmistrz Woli powierzył tę funkcję mnie i pełniłam ją do czasu przyjścia do Ursusa. Nie rozstałam się z programem, nadal działam w Radzie Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Ostatnie dwa lata pracowałam w urzędzie dzielnicy Wola, najpierw w Zespole Kultury, następnie w Referacie Promocji jako kierownik oraz koordynator budżetu partycypacyjnego.

Dlaczego podjęła Pani takie wyzwanie – zarządzanie placówką z trzema filiami od kilku miesięcy gwałtownie pozbawioną kierownictwa?

Uważałam, że dam radę. Biblioteka w Ursusie była dobrze znana w środowisku bibliotekarskim i prezentowała bardzo wysoki poziom. Byłam na otwarciu Biblioteki Skorosze, pamiętam wprowadzenie przez mojego poprzednika programu READCOM. Zastałam tutaj zespół bardzo miłych ludzi, doskonale przygotowanych do pracy pod względem merytorycznym i chętnych do współpracy.

Czy przewiduje Pani dłuższą pracę w tej placówce?

Decyzja nie należy do mnie, ale jeżeli podjęte przeze mnie działania spodobają się i będą możliwe do realizacji, to tak.

To nie jest funkcja typowo urzędnicza. Przed upływem roku musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i od Pani zależy decyzja o przystąpieniu...

Gdybym nie kochała biblioteki to by mnie tutaj nie było. Moim mottem życiowym, od kiedy pracuję w bibliotekarstwie, są słowa Rhabindranatha Tagore – „Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary”. Uważam, że biblioteki cały czas są trochę niedoceniane, a mają bardzo duży potencjał. My, bibliotekarze musimy walczyć ze stereotypami. A bez biblioteki nie można żyć. Od początku byłam zaangażowana w tworzenie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. W bibliotece na Woli realizowałam autorskie projekty promocji czytelnictwa, pozyskiwałam na nie środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udało mi się zrealizować kilka ciekawych projektów z młodzieżą. W ramach WPEK, my –koordynatorzy z bibliotek, staraliśmy się pokazać, że bibliotekarz również jest animatorem kultury w swojej dzielnicy. Biblioteka jest bardzo ważną instytucją kultury na mapie Warszawy.

Czy po pierwszych kilku tygodniach zapoznawania się z ursuską rzeczywistością bibliotekarską podjęła już Pani jakieś decyzje? Czy są plany dotyczące najbliższej działalności biblioteki?

Nie przewiduję w najbliższym czasie żadnych zmian w obsadzie bibliotek. Od 7 października wszystkie filie i czytelnia naukowa będą otwarte również w soboty. Już 7 października rozpoczął się pierwszy cykl 11 spotkań w ramach kursu komputerowego dla seniorów. Większość działań funkcjonujących do tej pory będzie kontynuowana. W miarę możliwości będziemy rozszerzać działalność i docierać do coraz większej liczby odbiorców. Jest tutaj bardzo dobrze działające koło wolontariuszy. Zaproponowałam im stworzenie kącika dla młodzieży, który będzie się mieścił w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 64 przy ul Plutonu AK „Torpedy”. Sami mają zaproponować wystrój tego miejsca. Będą się tam odbywać spotkania z pisarzami i inne zajęcia edukacyjno – kulturalne. Grupą docelową jest młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów. Dotychczas odbywało się wiele różnorodnych zajęć dla dzieci, ale nie było oferty dla młodzieży. Chcemy pokazać młodym ludziom, że tutaj jest również ich miejsce. Pani Wiesława Kurc prowadzi klub wolontariatu i razem będziemy się o to starać. Uważam, że młodzież potrzebuje spokojnej przystani, przestrzeni tylko dla siebie.

Będziemy kontynuować działalność punktu wsparcia cyfrowego, prowadzonego przez pana Kamila Dąbrowskiego.

Czy osiemnastotysięczne grono czytelników będzie miało jakiś wpływ na przyszłość swojej biblioteki?

Już udostępniliśmy w naszych placówkach ankietę, skierowaną do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Jeszcze w tym roku chcemy przeanalizować wyniki ankiet i próbować spełnić chociaż część oczekiwań czytelników.

Czy będziecie wychodzić ze swoją ofertą na zewnątrz?

Oczywiście. Już uczestniczymy w życiu kulturalnym dzielnicy, 30 września byliśmy na pikniku oświatowym, gdzie m.in. promowaliśmy możliwość wypożyczania w bibliotece zabawek zakupionych w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego. W tym roku będziemy realizować kolejny projekt – wymienialnię książek.

Na koniec zapytam co ze „Słoneczną zakładką” – sztandarowym projektem biblioteki realizowanym od kilku lat?

Temat kolejnej edycji to „Biblioteka marzeń” i jest związany z 70-leciem naszej biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przyszłym roku na gali dla najlepszego czytelnika, połączonej również z Dniem Bibliotekarza. Ze względów organizacyjnych obecna edycja będzie miała zasięg ogólnopolski. Wkrótce na naszych stronach pojawi się regulamin.

Dziękuję za rozmowę i życzę Pani i naszej bibliotece sukcesów i pierwszego miejsca wśród wszystkich placówek.

Jacek Sulewski

MS 16/2017, 12 października 2017