DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Biblioteka z piastowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w okresie od 19 września 2016 r. do 19 marca 2017 r. brała udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł


„Biblioteka Przyjazna uczniowi”

 

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

 

Zadania, zajęcia, konkursy

W ramach konkursu należało wykonać dziesięć zadań, m.in. przeprowadzić sondaż wśród wybranych grup wiekowych na temat „Czy czytanie jest trendy?”, zorganizować trzy konkursy czytelnicze – literacki, plastyczny i recytatorski, zorganizować dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój ucznia, udokumentować pracę z uczniem zdolnym oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczące umiejętności korzystania z tradycyjnego i elektronicznego warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

Pięć konkursowych miesięcy

Wszystkie działania prowadzone w ciągu pięciu miesięcy były sukcesywnie opisywane i dokumentowane zdjęciami. Za każde z 10 zadań organizatorzy przyznawali od 1 do 10 punktów. Biblioteka uzyskała 100 na 100 możliwych punktów.

Dodatkowym zadaniem do uzyskania certyfikatu był kurs przeprowadzony z wykorzystaniem metody e–learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane były na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie odbyło się poprzez quizy online.

 

Certyfikat dla najlepszych

Otrzymany tytuł jest dużym wyróżnieniem dla biblioteki szkolnej i potwierdza jej duże zaangażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji i zainteresowań artystycznych, literackich oraz informatycznych uczniów SP2, a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacji wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu podjęli się nauczyciele bibliotekarze: p. Jolanta Popławska  i p. Monika Wiaderna.

MS 7/2017, 27 kwietnia 2017