DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus w Ośrodku Kultury ARSUS z mieszkańcami.


Bezpieczna dzielnica14 lutego 2017 r. Klub Edukacji Samorządowej zorganizował w Ośrodku Kultury „Arsus” spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus – komisarza Waldemara Przydatka z mieszkańcami. Tematem spotkania, które poprowadził kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Dzielnicy Aleksander Zblewski wspólnie z dyrektorem „Arsusa” Bogusławem Łopuszyńskim, był „Stan bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus”.


Od komendanta dowiedzieliśmy się, że w Ursusie o nasze bezpieczeństwo dba 70 policjantów. Na jeden etat policyjny przypada 788 zameldowanych mieszkańców, we Włochach – 512, na Ochocie – 335. W całej Komedzie Rejonowej III Warszawa Ochota, w skład której wchodzą komisariaty w Ursusie i Włochach (77 policjantów), pracuje 383 funkcjonariuszy.

Codziennie 1 kradzież, co tydzień zgłoszenie przemocy w rodzinie, co 13 dni kradzież samochodu

Komisarz Waldemar Przydatek przytoczył trochę danych statystycznych. I tak: w 2016 roku na Ochocie zanotowano 38 przestępstw na 1000 mieszkańców, we Włochach 29, a w Ursusie 16. Generalnie w skali roku w naszej dzielnicy odnotowano 913 przestępstw. Najwięcej było kradzieży – 354, kradzieży z włamaniem – 115, uszkodzeń mienia – 74, kradzieży samochodów – 28. Średnio codziennie 19 funkcjonariuszy pełniło służbę bezpośrednio na ulicy. Odnotowano zwiększoną liczbę wykroczeń – 7798 – w stosunku do lat ubiegłych, ale to wynika ze zmiany przepisów, w myśl których postępowania wynikające z rejestracji wykroczeń przez radary Straży Miejskiej prowadzi Policja.

Komisariat w Ursusie otrzymał do prowadzenia wiele postępowań z innych dzielnic i miejscowości podwarszawskich. Ponad 2 tysiące to wykroczenia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W większości przypadków kończyło się na pouczeniach, około 1/3 była ukarana mandatami. Było kilkadziesiąt zgłoszeń przemocy w rodzinie, która jest monitorowana w ramach procedury niebieskiej karty. Zostało założonych 30 niebieskich kart, a w 16 przypadkach sprawca, zazwyczaj nietrzeźwy, był odizolowany w chwili zawiadomienia.

Odnotowano dosyć dużo kradzieży rowerów. 31 sierpnia został zatrzymany (i zaraz zwolniony przez prokuraturę) mężczyzna, któremu postawiono 10 zarzutów kradzieży. Niedawno udało się go zatrzymać ponownie i tym razem usłyszał już 15 zarzutów. Średni czas dojazdu na interwencję wyniósł w ubiegłym roku niecałe 9 minut.

Mieszkańcy pytają...

Po przedstawieniu  statystycznych danych przyszedł czas na pytania od mieszkańców. Najwięcej pytań i uwag dotyczyło zakłócania spokoju, szczególnie po zmroku, przez spożywających alkohol w okolicach sklepów monopolowych i w Parku Hassów. Były głosy o zbyt dużej liczbie sklepów 24-godzinnych. Według mieszkańców potrzebne by były dużo częstsze piesze patrole policyjne. Pytano również o narkotyki w szkołach, zwracano uwagę na nagminne parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych.

... Komendant odpowiada

Komisarz Przydatek przyznał, że są miejsca, co do których częściej zgłaszane są zawiadomienia o zakłócaniu spokoju. Wymienił adres Bohaterów Warszawy 2, pasaż przy ul. Zagłoby, okolice dawnej pętli przy ul. Keniga. Być może niewystarczającą liczbę patroli pieszych tłumaczył liczbą etatów, postępowaniami w sprawie wykroczeń, realizacją zleconych ustaleń, wywiadów, doprowadzeń. Zaznaczył, że dzielnicowi przemieszczają się głównie pieszo, co w pewnym stopniu rekompensuje niedostatek patroli. Funkcjonują też patrole ponadnormatywne, opłacane przez Urząd Miasta Warszawy, które w liczbie 40 miesięcznie realizowane są przede wszystkim w weekendy. Przypomniał, że od 1 września 2016 na stronie każdej Komendy Policji na terenie kraju jest dostępna mapa zagrożeń, gdzie każdy może takie zagrożenie zgłosić. Do komisariatu dotarły już 42 zgłoszenia, z których 10 zostało potwierdzonych. Od dwóch lat nie było żadnych poważniejszych zdarzeń, związanych z funkcjonowaniem sklepów całodobowych, natomiast obecnie nie ma żadnych ograniczeń ilościowych na wydawanie koncesji na ich prowadzenie. Nie było tez żadnej większej sprawy o zorganizowany handel narkotykami, jedynie kilkadziesiąt ujawnień posiadania niewielkich ilości, najczęściej marihuany. 

Akcje informacyjne dla dzieci i seniorów

Pan Aleksander Zblewski opowiedział o działaniach prewencyjnych, polegających na spotkaniach z seniorami, również w kościołach, we współpracy z proboszczami oraz zajęciach z dziećmi w szkołach i przedszkolach, informujących o zagrożeniach i sposobach zapobiegania. Wspomniał również o likwidowaniu przez Urząd Dzielnicy ławeczek w miejscach przebywania stale „spożywających”. Ta metoda wzbudziła zróżnicowane reakcje, ponieważ niektórzy zwrócili uwagę na brak wystarczającej liczby ławeczek, zgłaszany szczególnie przez środowiska seniorów.

Generalnie ze spotkania można wysnuć pozytywne wnioski. Zawsze można coś poprawić, ale w Ursusie jest najbezpieczniej.

Tekst i zdjęcie: Jacek Sulewski

MS 4/2017, 9 marca 2017