DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. Spotkanie z posłem Jackiem Sasinem na temat projektu ustawy o metropolii warszawskiej


Będą zmiany i konsultacje


Klub Edukacji Samorządowej zorganizował spotkanie dla mieszkańców z posłem Jackiem Sasinem, który jest twarzą projektu  warszawskiej ustawy metropolitalnej, zgłoszonego do sejmu przez grupę posłów PiS. Spotkanie miało miejsce 21 marca w Ośrodku Kultury „Arsus”.

Projekt ustawy o nowej metropolii warszawskiej  zakładał,  że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy (w tym Warszawę).  Pomysł ten spotkał się z brakiem akceptacji i krytyką większości zainteresowanych samorządów, spowodowaną przede wszystkim obawą o znaczne ograniczenie ich samodzielności. Samorządowców poruszył również projekt ograniczenia do 2 kadencji możliwości pełnienia funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Nadszedł czas na prawdziwe konsultacje społeczne

Na marcowym spotkaniu w „Arsusie” poseł poinformował, że odbyły się już konsultacje z przedstawicielami samorządów, ale obecnie partii PiS zależy na jak najszerszej rozmowie z mieszkańcami (projektowana zmiana dotyczy ok. 2,5 mln osób).  Zapowiedział uruchomienie 24 marca strony internetowej, przy pomocy której do końca kwietnia będą prowadzone konsultacje społeczne. Jest na niej zamieszczona ankieta z pytaniami, istnieje też możliwość swobodniejszej wypowiedzi oraz zadawania pytań. Jeszcze przed wakacjami, po opracowaniu wyników konsultacji przez ekspertów, wnioskodawcy chcą przedstawić w Sejmie poprawiony projekt.

Spore zainteresowanie mieszkańców

Na sali byli obecni m.in.: poseł PiS Ewa Tomaszewska, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej – prof. Jerzy Żyżyński, Przewodniczący Rady Dzielnicy dr Henryk Linowski ze Stowarzyszenia Obywatelskiego, dzielnicowi radni PiS – Stanisław Dratkiewicz i Ryszard Rogal, główna organizatorka spotkania inż. Zofia Ilnicka. Odpowiadając na pytania blisko 40 zgromadzonych osób – nie tylko mieszkańców Ursusa – Jacek Sasin powiedział m.in. o już zaplanowanych zmianach pierwotnej wersji ustawy.

Co się zmieni

Nowe gminy zachowają swoje nazwy, nazwy ulic, herby, charakter (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie), a co za tym idzie nie zmienią się dodatki dla nauczycieli czy dopłaty dla rolników. Ustawa nie będzie miała żadnego wpływu na wysokość podatków w gminach. Pozostaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie zmienią się kompetencje miejscowych włodarzy. Prezydent Warszawy przejmie tylko kompetencje starostów powiatowych. W dalszym ciągu gminy będą miały własne budżety, którymi będą zarządzać. Większe niż dotąd kompetencje uzyskają burmistrzowie dzielnic, którzy tak, jak prezydent Metropolii i burmistrzowie gmin, będą wybierani w wyborach bezpośrednich. Rady gmin i dzielnic będą wybierane w ten sam sposób, jak dotychczas, a Rada Warszawy ma być liczbowo ograniczona o połowę. Dzielnice będą miały budżety rozdzielane przez Radę Warszawy, ale uzyskają pełną samodzielność w dysponowaniu nimi (bez zatwierdzania przez Radę Warszawy). Mają to być większe kwoty, ponieważ dotychczas tylko 30% z 16-miliardowego w 2016 roku budżetu stolicy było rozdzielane pomiędzy dzielnice, a 70% przeznaczano na cele ogólnomiejskie. Poseł wspomniał nawet o proporcji odwrotnej.

O liczbie kadencji zdecyduje Trybunał Konstytucyjny

 Odpowiadając na pytanie o dwukadencyjność zaznaczył, że jest jej zwolennikiem, chociaż przy przedłużeniu kadencji do 5 lat, ale może się to okazać niezgodne z konstytucją. Zmiana mogłaby być interpretowana jako ograniczenie praw obywatelskich. Wymieniając korzyści dla mieszkańców, punktował przede wszystkim 1 bilet metropolitalny, jak najszerzej rozbudowaną komunikację szynową, ograniczenie smogu, dostępność miejsc parkingowych w Warszawie, mniejszą wysokość „janosikowego”, być może nawet kilkuletnie moratorium na jego opłacanie, nowe, równie atrakcyjne tereny inwestycyjne pod Warszawą na budownictwo i przemysł.

Na poziomie metropolitalnym będą zapadały decyzje o dużych sprawach, inwestycjach dotyczących całości aglomeracji, o transporcie, być może o śmieciach oraz kompleksowe zarządzanie edukacją na poziomie ponadpodstawowym.


A może 80 lat temu myślano mądrzej?

Przewodniczący Linowski, były wieloletni burmistrz Ursusa, poruszył bardzo ciekawy temat ustawy warszawskiej z 1938 roku, przytaczając ją jako dobry wzór dla nowej ustawy. Według niej Warszawa byłaby województwem, powiatem i gminą samorządową.

Dziś już wiemy, że konsultacje społeczne zakończą się 15 kwietnia. Będziemy z zainteresowaniem oczekiwać na nowy projekt ustawy i jego dalsze losy.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017


 

Jacek Sasin – Poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu podwarszawskiego Jacek Sasin był w 2007 roku Wojewodą Mazowieckim, w listopadzie 2009 r. został wiceszefem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w 2014 r. konkurował z Hanną Gronkiewicz - Waltz w wyborach na funkcję prezydenta stolicy. Mieszka w podwarszawskich Ząbkach.