DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.


Azbest – informacja dotycząca wniosków


Gmina Ożarów Mazowiecki kontynuuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Zadanie obejmuje demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej zdeponowanych), transport i utylizację.

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest refundowana jest w 100% osobom fizycznym oraz jednostkom użyteczności publicznej, jedynym kosztem jakie ponoszą jest nowe pokrycie dachu. Osoby prawne powinny usuwać wyroby zawierające azbest na własny koszt.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych z eternitu lub odbiorem już zdjętego, do składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny).

Formularz wniosku można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub ze strony www.ozarow-mazowiecki.doc.pl, zakładka – azbest.

Osoby planujące demontaż eternitu składają wniosek wypełniony wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest oraz potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego (ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę;

Osoby posiadające eternit do odbioru składają wypełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania środków na bieżący rok.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.:

22 731 32 64,

22 731 32 63.

Robert Głazowski

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MS 4/2018, 22 lutego 2018