Konsultacje z mieszkańcamiprzy współpracy z projektem „W Dialogu”

Jak mieszkańcy oceniają ofertę kulturalną w naszej Gminie? Czy chętnie korzystają z propozycji kulturalnych? Jakie, zdaniem mieszkańców, są najważniejsze potrzeby w zakresie oferty kultu­ralnej? W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się opiniami i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych!

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim organizuje konsultacje dla mieszkańców dotyczące tworzenia strategii rozwoju kultury w gminie, przy współpracy z projektem „W Dialogu”.

Projekt „W Dialogu”, wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to interdyscyplinarny zespół tworzony przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”, Polski Związek Głuchych i Spółdzielnię Socjalną „Fado”, a także Studio Promocji MIT.

Konsultacje odbywają się na platformie internetowej „W Dialogu” (dla mieszkańców, którzy zarejestrowali się do 8 maja na stronie:

https://ozarow-mazowiecki.wdialogu.uw.edu.pl), 24 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (ul. Kolejowa 2,III piętro) odbędzie się debata.

Ankietę można będzie wypełnić również poza platformą „W Dialogu”: dostępna jest (od 8 maja) na stronie internetowej Gminy
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
oraz w wersji papierowej w następujących placówkach:

  1. w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 (biuro Podawcze, parter) oraz przy ul. Poznańskiej 165 (Wydział Spraw Społecznych, III piętro, pok. 312),
  2. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 165, oraz filiach: w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 i Józefowie, ul. Fabryczna 15; w Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 292,
  3. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2a,
  4. w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2 oraz filiach: w Józefowie, ul. Fabryczna 15 i Święcicach, ul. Warszawska 53.

Aby zapisać sięna debatę bezpośrednią można skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego:

tel. 22 731 32 57.

Wszystkie informacje o projekcie znajdą Państwo pod adresem:

www.wdialogu.uw.edu.pl

MS 8/2017, 11 maja 2017 r.