DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Absolutorium dla burmistrza


19 czerwca, podczas XXXVI sesji Rada Miejska w Piastowie udzieliła Burmistrzowi Miasta Grzegorzowi Szuplewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu Piastowa za 2016 rok. 19 radnych było „za” udzieleniem absolutorium, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Absolutorium zostało udzielone przez radnych po: pozytywnej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2016 rok. Pozytywną opinię wystawiła też Regionalna Izba Obrachunkowa. Pod uwagę brana była również informacja o stanie mienia Miasta Piastowa na dzień 31.12.2016 r. oraz pozytywna analiza Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piastowie. – Bardzo dziękuję za udzielone głosy poparcia. To jest nasze dzieło wspólne – mówił oklaskiwany Burmistrz Grzegorz Szuplewski. Podziękował za współpracę i aprobatę radnym oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, m.in. Skarbnikowi Miasta Janinie Flont i swojemu zastępcy Konradowi Rytlowi.

Agnieszka Gorzkowska

MS 12/2017, 27 lipca 2017