DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS. IV. edycja Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018

 

65 projektów z 87. przejdzie do następnego etapu

 

W stolicy zakończył się etap wstępnej weryfikacji przez wydziały merytoryczne oraz jednostki miejskie projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. W dzielnicy Ursus odbyły się już 4 spotkania dyskusyjne – po 2 spotkania dla każdego z obszarów, czyli: Ursusa północnego oraz południowego. Po etapie dyskusji do etapu weryfikacji szczegółowej przeszło 65 projektów ze wstępnie zgłoszonych 87.

Na zdjęciach: Spotkanie mieszkańców z autorami projektów 10 marca 2017 r. w DK Kolorowa. 

Fot. Jacek Sulewski

Z roku na rok liczba pomysłów zgłaszanych do warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego wzrasta. Według statystyk Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji w CKS Urzędu m.st. Warszawy w I edycji na rok 2015 liczba projektów, które wpłynęły w całej Warszawie, wynosiła 2236, a podczas tegorocznej, IV edycji – już 2781. Na rok 2018 mieszkańcy złożyli do 23 stycznia w obszarze dzielnicy Ursus 87 projektów, które przeszły etap wstępnej weryfikacji przez wydziały merytoryczne oraz jednostki miejskie. W dzielnicy odbyły się już 4 spotkania dyskusyjne – po 2 spotkania dla każdego z obszarów dzielnicy, czyli: Ursusa północnego oraz południowego. Pomysłodawcy mogli wysłuchać sugestii urzędników dotyczące naniesienia zmian w projektach, promocji projektów, ewentualnego łączenia projektów. Obecni na spotkaniach mogli też wyrazić swoje opinie, rozmawiać z innymi autorami oraz przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Ursus.

 

Projekty odrzucone przez nieobecność autorów

Niestety, z powodu nieobecności autorów, zgodnie z regulaminem Budżetu Partycypacyjnego, zostało wycofanych 11 projektów: Biznes? To proste! Szkolenie z przedsiębiorczości; Konsole do gier w Domach Kultury (Kolorowa); Biegnijmy razem; Oświetlenie skrzyżowania ulic Władysława Jagiełły i Warszawskiej; Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej; Dom Kultury dla każdego; Przystanek autobusowy bliżej stacji PKP Ursus; Pij, Warszawo – w Ursusie Północnym; Sad i łąka na rondzie – EKOMIASTO; Koszenie bez spalin i hałasu – EKOMIASTO 2; Budowa wieży antysmogowej.

 

Projekty, które odpadły z pozostałych przyczyn

To nie koniec wycofanych projektów. Z innych przyczyn odpadło kilka innych. Projekty dla Ursusa Północnego i Południowego System informacji, o jakości powietrza dla Ursusa Południowego i Północnego zostały wycofane ze względu na realizację zbliżonego programu przez jednostkę miejską – Biuro Ochrony Środowiska. Nie będzie również realizowany pomysł o nazwie Zakup samochodu ratowniczego do usuwania skutków wichur, podtopień i innych działań o charakterze ekologicznym – nie spełnia wymogu zawartego w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2018. Zgodnie z przepisami wszystkie projekty BP muszą mieścić w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy. Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Dzieci Warszawy i Ryżowej nie będzie realizowane w ramach BP, ponieważ takie same prace będą wykonane przez Zarząd Dróg Miejskich w tym roku. Ciekawie zapowiadał się projekt zakładający stworzenie kawiarenki dla młodzieży – MiszMasz Book & Tea. Jednakże okazało się, że nie ma lokalu na uruchomienie takiej działalności. Przez planowaną inwestycję Veolia Energia S.A odrzucony został projekt zakładający na tym samym terenie Zieleń wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5. Pozytywnej opinii po wstępnej weryfikacji nie otrzymały też  warsztaty Dziecko z natury – warsztaty świadomego poczęcia i rodzicielstwa – projekt nie leży w zakresie zadań m.st. Warszawy.

 

Jakie dalsze etapy?

Do 21 marca autorom przysługuje prawo autorskiej zmiany projektów. Następnie, w porozumieniu z autorami, trwać będzie weryfikacja szczegółowa projektów przez wydziały merytoryczne Urzędu Dzielnicy i jednostki Miasta. 14 kwietnia powstaną gotowe listy zweryfikowanych projektów wraz z kartami weryfikacji. Do 8 maja nastąpi weryfikacja końcowa, z możliwością odwołania się autorów, na co będą mieli czas do 11 maja. Na tej podstawie 26 maja zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów. Głosować będzie można od 14 do 30 czerwca br.

 
Projekty można przejrzeć na stronie:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/567

Warto śledzić też fanpage „Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”

https://www.facebook.com/bpursus/


Agnieszka Gorzkowska

 

MS 5/2017, 23 marca 2017 r.