DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Porozumienie w sprawie programu Czyste Powietrze

Kilkadziesiąt gmin podpisało umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska w sprawie współpracy przy programie Czyste Powietrze. Piastów także dołączył do tego grona. 11 lipca Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał z WFOŚiGW w Warszawie porozumienie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Działanie to ma zachęcić piastowian oraz pomóc im w przystąpieniu do programu i w aplikowaniu o środki na termomodernizację swoich budynków mieszkalnych.

Porozumienie zakłada przede wszystkim, że do zadań gminy będzie należało zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie, tak aby móc dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i zapewnić im pomoc przy składaniu wniosku.

Do 19 lipca pracownik Urzędu Miejskiego w Piastowie zostanie przeszkolony w tym zakresie, tak by pomóc naszym mieszkańcom poprawnie złożyć wniosek i skompletować wymagane załączniki. Ponadto będzie doradzać i informować, a także będzie prowadzić bieżący kontakt z beneficjentami.

Władzom Piastowa zależy na tym, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. Intencją jest także dotarcie do tych piastowian, którzy z obawy przed formalnościami, brakiem mobilności lub z innych powodów w ogóle nie biorą pod uwagę możliwości przystąpienia do tego działania. Pracownik Urzędu Dominik Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta tel. 22-770-52-43 odpowie na wszelkie pytania, udzieli informacji na temat programu i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Naszym priorytetem jest dbałość o jakość powietrza w Piastowie.

Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Z inicjatywą współpracy z samorządami w tym zakresie wystąpił Minister Środowiska, przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 mld zł.

UM Piastów

fot. powietrze.mos.gov.pl

MS 12/2019, 25 lipca 2019