DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Czerwiec'76 – 43. rocznica

Tegoroczne obchody rocznicy strajku i buntu robotników Zakładów Mechanicznych „Ursus” w 1976 roku zorganizowała NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze i Koło Nr 1 w Ursusie. 30 czerwca pod Pomnikiem Czerwca 1976 r. zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, politycy, delegacje i mieszkańcy.

Wcześniej w kościele pw. Św. Józefa odbyła się uroczysta msza święta, po której poczty sztandarowe przemaszerowały na Plac Czerwca 1976 r. Uroczystości odbywały się w asyście oddziału z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i kilkudziesięciu pocztów sztandarowych. Obchody rozpoczął minutą ciszy dla uczczenia zmarłego w lutym tego roku premiera Jana Olszewskiego przewodniczący ursuskiej „Solidarności” Andrzej Kierzkowski. Następnie przywitał honorowych gości i wszystkich zebranych.

Listy i przemówienia

Minister w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list od Andrzeja Dudy. Prezydent napisał m.in.: – Robotnicy Ursusa, Radomia, Płocka i innych miast walczyli o wolną i niepodległą Polskę. (...) W tamtym zrywie ku wolności swoje korzenie miały KOR, Solidarność i Niepodległa Polska. Musimy dzisiaj pamiętać o dziedzictwie przesłania Czerwca 1976 – postulat wolnej i sprawiedliwej Polski, w której każdy może korzystać z owoców swojej pracy, w której nikt nie czuje się wykluczony, każdy ma prawo realizować swoje marzenia i aspiracje w równym stopniu, korzystając z ochrony i pomocy państwa.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał minister Marek Suski. – W 43 rocznicę wspominamy robotników ZM Ursus, wdzięczni za odwagę tych, którzy upominając się o godność i sprawiedliwość płacili za swój zryw wysoką cenę. To tutaj, w Ursusie, kolejny raz zrodził się otwarty bunt przeciwko kłamstwu i manipulacji komunistycznej władzy. Przyniósł on falę strajków i społecznych wystąpień, by eksplodować w sierpniu 1980 roku powstaniem „Solidarności”. Czerwiec 1976 zaowocował powołaniem Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i umacnianiem antykomunistycznej opozycji. Lawiny społecznego oporu nie dało się już powstrzymać.

List od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odczytał Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS Rady Warszawy. Wiceprzewodniczący Bogdan Kubiak odczytał list Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudy.

Antoni Macierewicz (A. Macierewicz razem z Piotrem Naimskim, również obecnym na uroczystościach, współtworzyli w 1976 r. KOR. – przyp. red.) oddał cześć i chwałę bohaterom: – (...) byłym i obecnym pracownikom i mieszkańcom Ursusa, tego bohaterskiego, ale przede wszystkim zwycięskiego miasta. To był jeden z pierwszych zwycięskich strajków. Nie minęło 12 godzin, a sowieccy okupanci musieli się wycofać ze swoich decyzji, które uderzały w cały naród, które miały pogorszyć byt i tak zepchniętej na margines ludności Polski. Wtedy powstała mowa nienawiści, zapoczątkowana przez Edwarda Gierka, który mówił: „Musicie im pokazać, że są czarnymi owcami, że są niegodni żyć na polskiej ziemi. Mówiono, że to są warchoły, męty społeczne. To sowieci stworzyli mowę nienawiści. Najbardziej upostaciowana była w transparentach, mówiących o warchołach z Radomia i Ursusa”.

Przewodniczący Andrzej Kierzkowski, który sam był robotnikiem Ursusa od 1979 roku, podziękował premierowi Morawieckiemu za objęcie patronatem uroczystości.

Ostatnia zabrała głos wicemarszałek Sejmu – Małgorzata Kidawa-Błońska, dziękując zebranym za to, że pamiętają o robotnikach, a także o ich rodzinach, które musiały zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami. Mieszkająca od urodzenia w Ursusie – Gołąbkach wicemarszałek powiedziała: – Pamiętam dokładnie ten dzień w Ursusie i następne dni. Wiedzieliśmy, że działo się coś wyjątkowego. Chciałabym, żebyśmy pamiętali, że z tak trudnych rzeczy powstają rzeczy dobre, że powstała „Solidarność”, że żyjemy w wolnej Polsce, że potrafimy współpracować i być razem. Mam nadzieję, że ta pamięć będzie przekazywana kolejnym pokoleniom.

Złożenie kwiatów

Następnie delegacje, reprezentujące Prezydenta, Rząd, Parlament, „Solidarność” z wielu regionów miast, kopalni, zakładów pracy z całej Polski, kombatanci, uczniowie z SP 383 w Ursusie, Światowy Związek Armii Krajowej Koło Nr 6 w Ursusie, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie oraz burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński i wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik złożyli kwiaty przed pomnikiem Czerwca 1976.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
MS 12/2019, 25 lipca 2019