DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Ursusie

7 maja na Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” gościnnie swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.

Podczas spotkania w tle wyświetlały się zdjęcia z szerokiej całorocznej działalności i statystyki dotyczące wszystkich czterech placówek. Na scenie każdy z bibliotekarzy dostał podziękowania za ciężką pracę na rzecz popularyzacji czytelnictwa od Zarządu Dzielnicy Ursus, reprezentowanego przez wiceburmistrza dzielnicy – Kazimierza Sternika. Święto było również dobrym momentem na wręczenie nagród w dwóch konkursach bibliotecznych:

1. „Słoneczna Zakładka 2019”, której tematem przewodnim był „Świat legend i baśni” oraz

2. „Wyzwanie książkowe – konkurs Żarliwego Czytelnika”.

Nagrody i podziękowania wręczali: Agnieszka Proszowska – dyr. Biblioteki, Lidia Romanowska – z-ca dyr. Biblioteki, Katarzyna Świtalska – naczelnik wydziału Kultury, radne Wanda Kopcińska i Anna Lewandowska oraz dyr. OK Arsus – Bogusław Łopuszyński. O oprawę artystyczną tego dnia zadbali muzycy jazzowi – Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński. Po uroczystości na wszystkich gości czekał okolicznościowy tort.

Agnieszka Gorzkowska

MS 11/2019, 27 czerwca 2019