DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Aktywizacja piastowskiej młodzieży

13 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w ramach przedmiotu Doradztwo Zawodowe odbyło się spotkanie firmy LS Airport Services z uczniami piastowskich szkół. Przedstawiciele firmy, którą reprezentował dyrektor biura Zarządu Marcin Świegocki wraz z Katarzyną Cygler, Martą Gawęcką oraz Rafałem Sterpejkowiczem, przedstawili młodzieży obszary pracy, którą proponuje LS jako firma handlingowa zajmująca się obsługą statków powietrznych, pasażerów i wszelkiego rodzaju towaru na terminalu CARGO.

To nie koniec zaangażowania Miasta w edukacyjną i zawodową przyszłość piastowskiej młodzieży.

Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”

Na wczorajszej sesji radni Piastowa na wniosek Burmistrza Miasta G. Szuplewskiego wyrazili się zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Szkoła podstawowa startem do kariery” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Projekt polega na zaoferowaniu uczniom klas 7 i 8 piastowskich szkół zajęć edukacyjnych w formie indywidualnego doradztwa, zajęć warsztatowych oraz wyjazdów do lokalnych pracodawców. W każdej z czterech szkół uczestniczących w Projekcie zostanie utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt.

W ramach projektu powstanie strona internetowa z bazą lokalnych szkół ponadpodstawowych, instytucji wspierających edukację zawodową w regionie oraz bazą pracodawców.

Liczymy na owocną współpracę lokalnych (i nie tylko) przedsiębiorców z piastowską młodzieżą.

MS 11/2019, 27 czerwca 2019