DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Od 1 lipca 500+ na nowych zasadach

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. rusza na nowych zasadach – m.in. bez kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko – świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wprowadzony także zostanie szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc.

Zmianie ulegnie tryb prowadzonego postępowania. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji. Organ realizujący Program 500+ prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ realizujący odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można złożyć:

  • od 1 lipca 2019 r. online za pomocą:

– portalu informacyjno-usługowego Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl

– bankowości elektronicznej

– platformy PUE ZUS,

  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Należy pamiętać o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcemy:

  • kontynuować pobieranie świadczenie 500+ na dane dziecko,

  • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie pobierane jest świadczenie z Programu 500+.

W Piastowie Program Rodzina 500+ realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Tysiąclecia 3.

W naszym mieście z Programu 500+ korzysta obecnie 1515 rodzin, świadczenie jest wypłacane na 2005 dzieci – dane na czerwiec 2019 r.

Szacuje się, że po zmianach w Programie 500+, uprawnionych do świadczeń będzie 4500 piastowskich dzieci.

Pomoc w wypełnieniu dokumentów jest udzielana każdorazowo podczas przyjmowania wniosku. Pracownik realizujący Program 500+ w MOPS Piastów, przyjmując wniosek, zawsze go weryfikuje i wskazuje klientowi ewentualne braki wymagające uzupełnienia.

Więcej na temat Programu „Rodzina 500+” na stronach: www.mops.piastow.pl i www.gov.pl/web/rodzina

MS 11/2019, 27 czerwca 2019