DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele!
Kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego – lista nr 4, miejsce 6.

Byłam Posłanką do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, co dało mi możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie funkcjonowania Instytucji Unii Europejskiej. Podczas posiedzeń Parlamentu Europejskiego zabrałam głos 173 razy w ważnych społecznie kwestiach. Zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Sejmie (III i VIII kadencja), Senacie (VI kadencja), Sejmiku Województwa Mazowieckiego (I i IV kadencja) pracowałam w Komisjach zajmujących się problemami społecznymi, edukacją i nauką. Badania prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim wykazały, że w VI kadencji PE byłam najaktywniejszym polskim parlamentarzystą. Jestem dumna ze zorganizowania w Brukseli wystawy „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku” oraz konferencji, we współpracy z IPN, poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Przez niemal pięć lat w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego prowadziłam wykład monograficzny: Proces legislacyjny w instytucjach Unii Europejskiej. Od 1980 roku jestem członkiem NSZZ „Solidarność”, w której przez okres 14 lat byłam członkiem Komisji Krajowej, a przez prawie 10 lat zasiadałam w Prezydium Komisji Krajowej, gdzie byłam od- powiedzialna za politykę społeczną. W 2010 roku zostałam odznaczona przez Ś.P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”. W 2016 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrałam Krzyż Wolności i Solidarności. Uzyskałam status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jeśli zechcecie Państwo obdarzyć mnie zaufaniem i oddacie na mnie swój głos, obiecuję nadal podejmować działania na rzecz polityki prorodzinnej oraz wspierać organizacje zrzeszające osoby z problemami narządu wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Swoje zaangażowanie poświęcę także wspieraniu rozwoju dialogu społecznego. Nadal będę zajmować się problemami edukacji.

Ewa Tomaszewska