DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW,
gminy Michałowice, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
AKTUALNE WYDARZENIA / OGŁOSZENIA

GM. MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice sama chce decydować
W dniu 9 lutego 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Michałowice. Wyjątkowa liczba mieszkańców przybyłych tego dnia na obrady świadczyła o dużym zainteresowaniu tematyką obrad. Wśród licz¬nie przybyłych obecny był również prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. Najważniejszym punktem sesji było bowiem podjęcie stanowiska odnośnie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. W tej sprawie radni byli jednomyślni.
Gmina Michałowice sama chce decydować.
GM. OŻARÓW MAZOWIECKI
Gmina częścią m.st. Warszawy - szansa czy zagrożenie?
Projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy zakłada utworzenie metro¬politarnej jednostki samorządu terytorialnego. W jej skład miałaby wejść obecna Warszawa oraz 32 gminy wianuszka okołowarszawskiego. Wśród nich – Gmina Ożarów Mazowiecki. Projekt wzbudził wiele emocji zarówno wśród lokalnej społeczności jak i w środowisku samorządowców. Owocem burzliwych 20 lat ostatniego stulecia były liczne zmiany ustrojowe, których celem była decentralizacja władzy oraz jej trójpodział.
Szansa czy zagrożenie..
PIASTÓW
Liczą się chęci i umiejętności
13 lutego 2017 r. Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W programie tym uczestniczy wiele gmin położonych wokół Warszawy łącznie ze stolicą. Generalne założenie jest takie, żeby ze wszystkich miejscowości wokół prowadziły ścieżki rowerowe do stolicy.
Liczą się chęci i umiejętności
URSUS
Ocalić od zapomnienia
PIASTÓW
Mają pociąg... do gier
To było niezwykłe wydarzenie. 4 lutego 2017 r. w Galerii Ad-Hoc dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński uroczyście otworzył wystawę prac fotograficznych Ireneusza Barskiego.Wystawa powstała w ramach jednego z projektów budżetu partycypacyjnego. Złożyło się na nią 31 dużych zdjęć, pokazujących fabrykę ZM „Ursus” i miasto nierozerwalnie z nią związane na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Ocalić od zapomnienia
Nie potrzebowali roku na rozkręcenie ini¬cjatywy. Podobne przedsięwzięcia podejmowane były na terenie Piastowa już we wcześniejszych latach. W lutym, gościnnie w piastowskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, chętni zmagali się przy planszówkach w ramach pierwszego spotkania „Piastowskiego Klubu Planszówkowego – Mamy pociąg do gier!”

Mają pociąg... do gier
URSUS
Wynalazca z Ursusa z patentem na miarę XXI wieku
Od pewnego czasu środki masowego przekazu codziennie przekazują informacje o przekroczeniu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza we wszystkich rejonach Polski. Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 powodują choroby układu oddechowego i krążenia, a nawet choroby nowotworowe. Często normy, które u nas i tak są zawyżone w stosunku do wielu państw europejskich, są przekraczane kilkusetkrotnie. Słyszymy zalecenia o zakładaniu masek zabezpieczających, o nie wychodzeniu z domu, szczególnie dzieci i osób starszych, generalnie – zaczynamy się bać o zdro¬wie. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są przestarzałe źródła ogrzewania, a więc piece i kotłownie na paliwa stałe. Na domiar złego, szczególnie w piecach domowych, często palimy czym popadnie, a więc plastikami, starymi meblami, miałem węglowym itp. Powoduje to straszliwe zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Do tak złej sytuacji dokładają się oczywiście i inne czynniki, jak chociażby stale zwiększająca się liczba samochodów, ale to, co wylatuje z wielu kominów szkodzi najbardziej.
Wynalazca z Ursusa z patentem na miarę XXI wieku
AKCJA POD METREM CENTRUM

Bezdomność to nie wyrok
GRECKIE KLIMATY
Grecja od kuchni – gotuj z TEO VAFIDISEM
Plac przed wejściem do Metra Centrum. 10 lutego 2017 roku, godzina 15.00. Pojawia się duża grupa osób trzymających w rękach kawałki kartonów z wypisanymi hasłami. Najpierw przemaszerowują, następnie część z nich kładzie się na kartonach, niektórzy się nimi nakrywają.
Bezdomność to nie wyrok
W tym wydaniu przepisy na: pieczone warzywa z makaronem pene oraz krem z cukinii z serem Halloumi.
Gotuj z TEO VAFIDISEM

MAZOWIECKA FUNDACJA OPIEKI nad ZWIERZĘTAMI. W imieniu czworonogów...